Nagovor Ize in Sama Logina, donatorjev

“Življenje je prekratko, da bi ustvarjali nekaj, česar nihče noče (ali česar ne želi dovolj ljudi).”

 

Citat iz knjige Delaj vitko je tisto, kar je tudi vodilo najinemu delu na vseh področjih.

Ljudje smo kreativna bitja. Kreiramo popolnoma vse, kar imamo v življenju: od odnosov, občutkov do uspehov in nenazadnje tudi projektov ali produktov ter vse, kar spada vmes. Uspeh je odvisen od iskrenega zaupanja v to, kar delamo, in samo od tega. Kako hitro in lahkotno pridemo do načrtovanega uspeha, je odvisno od tega, po kakšni poti korakamo. Lahko je ozka potka, ki se tu in tam popolnoma izgubi, lahko je zelo vijugasta in strma, lahko je hitra štiripasovnica ali pa prijetna senčna sprehajalna pot. Tudi pot si izbiramo sami. Mnogokrat orjemo ledino. Včasih je to oranje nepotrebno, ker je ledino nekdo že zoral in je pripravljen svoje izkušnje deliti z nami.

Deljenje izkušenj je opisano tudi v knjigi ali, bolje rečeno, priročniku Delaj vitko. Z informacijsko revolucijo in globalizacijo je celoten svetovni trg postal dostopen vsakomur: tako bogatemu mogotcu kot tudi študentu. Pa čeprav slednji morda šele spoznava realnost manifestacije idej, iz katerih se porajajo storitve in produkti, ki jih ljudje želijo oz. potrebujejo. S pravim pristopom in načinom dela imamo vsi enake možnosti za uspeh.

Ko sem začela brati Ashev priročnik Delaj vitko, se res nisem mogla načuditi. Točno tako smo delali v Outfit7 pred štirimi leti, ko smo začeli z razvojem prvih mobilnih aplikacij. Tekli smo z veliko hitrostjo, saj nismo imeli veliko časa. Sredstva, ki sva jih imela za zagon podjeta, so bila omejena. Nemalokrat se je zgodilo, da je Samo po nekajurnem analiziranju in razmišljanju sredi delavnika oznanil, da delamo nekaj povsem drugega. Mene je bilo strah, da bo kdo od ostalih sodelavcev “popenil” in vprašal, kaj se gremo, ali celo pobegnil. A to je bil edini pravi način. Naj bo ideja za nas še tako dobra, če ne deluje ali potrebuje popolno predelavo, zamenjaj smer in s še večjim žarom teci naprej.

Čeprav dobro vemo, kakšen je pravi način dela (do zadnje podrobnosti opisan v Delaj vitko), tudi v Outfit7 še vedno včasih uberemo kako bljižnico, preskočimo kak korak in se potem zelo ponižno vrnemo nazaj ter naredimo tako, kot je treba. Marsikdo bo rekel: “Pa saj v knjigi ni nič novega: samo na lep način opisan logičen način in zaporedje dela.” Še vedno veliko ljudi dela vedno iste napake in se potem čudi, kako da produkt ni uspešen. Tisti, ki so uspešni, pa imajo bojda srečo.

V zadnjih štirih letih sva z govorečimi prijatelji prepotovala ves svet, spoznala mnogo uspešnih poslovnežev in tudi mladih entuziastov. Z gotovostjo lahko trdiva, da tako kreativnih in delovnih ljudi, kot so v Sloveniji, nisva nikjer srečala v taki koncentraciji. Edina lastnost, ki manjka Slovencem, je samozavest. Ne ego, pač pa zdrava samozavest, kjer ni omejitve, da ne morem uspeti, ker prihajam iz majhne Slovenije in da zato nimam možnosti. Danes so te meje zabrisane. Danes lahko uspe vsak, ki upa sanjati uspeh na globalni ravni.

Vesela sva, da je knjiga Delaj vitko zagledala luč sveta tudi v slovenskem jeziku in v celoti podpirava idejo, da je treba kreativnim ter uspeha željnim ljudem pokazati štiripasovnico, po kateri bodo svetu dostavili produkte in storitve, ki jih ljudje želijo.

Iza in Samo Login

Iza in Samo Login, donatorja